ISO razredi viskoznosti

ISO-VG razredi viskoznosti vrednotijo kinematično viskoznost pri 40°C. Enota je mm2/s.

Primerjava razvrstitve viskoznosti po ISO in SAE